Votive offering. 1993

Mixed technique on the animal’s head

 

 

begoña egurbide
boton boton boton boton