Reform. 1989

190 x 190 cm.

Oil on fabric

begoña egurbide
boton boton boton boton