Photographic work about body awareness.

Format: 2:3

 

Postures - 1992

 

 

begoña egurbide
boton boton boton boton