No me siento escarbar. Sixto Peláez. (1991)

Ver poema

begoña egurbide
boton boton boton boton