I work alone. Sixto Peláez  (1991)

begoña egurbide
boton boton boton boton