I don't feel my self rummage. Sixto Peláez. (1991)

Ver poema

begoña egurbide
boton boton boton boton