Amor fati. Vicenç Altaió. (2012)

begoña egurbide
boton boton boton boton